انگلیسی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

کمال امامی                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : kaemami@yahoo.com

 

مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

-          Evaluation of the landslide potential in Shahar Chay Dam reservoir slopes،

دهمین کنفرانس بین المللیlandslideشهر ژیان چین 2008 

-         The laboratory investigation on high strength granite concrete due to adding Steel Polypropylene and Glass fibers،سومینکنفرانسبینالمللیمقاومسازیلرزهایتبریزایرانمهر89 .

-         کنترل پايداري شيرواني هاي درياچه سد شهر چای اروميه،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران تبریز ایران اردیبهشت 85 .

-         بررسی انقباض خاک های رسی ،اولین همایش منطقه ای  مهندسی عمران شبستر ایران آبان 89 .

-         آنالیز حساسیت نسبت به پارامترهای خاک در پایداری شیب ها، مطالعه موردی روی شیب های مخزن سد، اولین همایش منطقه ای  مهندسی عمران شبستر ایران آبان 89 .

-         طبقه بندي و بررسی رفتار لرزه اي ساختمان هاي بنایی غیر مسلح ، اولین همایش منطقه ای  مهندسی عمران شبستر ایران آبان 89.

-         ارزیابی تاثیر ساختگاههای خاکی و سنگی در برآورد پاسخ لرزه ای، اولین همایش منطقه ای  مهندسی عمران شبستر ایران آبان 89 .

-         مقاوم سازي لرزهاي سازهها با الحاق میراگرهاي ویسکوالاستیک، اولین همایش منطقه ای  مهندسی عمران شبستر ایران آبان 89 .

-         بررسی افزایش مقاومت فشاری بتن های ساخته شدهبا عمل آوری به وسیله پودر میکرو سیلیس،اولین همایش منطقه ای  مهندسی عمران شبستر ایران آبان 89 .

-         بررسی تاثیر هندسه ی حوزه آبرفتی در تشدید امواج لرزه ای ، کنفرانس ملی اسفند 89 نجف آباد.

-         ارزیابی اثرات ساختگاهی در پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی سینوسی شکل با تحلیل عددی، ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. پذیرفته شده .

-         ارزیابی عملکرد میراگرهای ویسکوالاستیک در کاهش ارتعاشات لرزه ای سازه ها با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی ، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران  سمنان  اردیبهشت90 . پذیرفته شده.

-         کنترل لرزه ای سازه ها با الحاق میراگرهای ویسکوز غیر فعال با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی ، کنفرانس ملی زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی تهران خرداد 89 .

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.