انگلیسی
دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

کمال امامی                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : kaemami@yahoo.com

 

سوابق شغلی

کارهای اجرایی و سوابق :

-        مدیر اداری دانشگاه واحد شبستر

-        مدیر گروه عمران واحد شبستر

-        مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان واحد شبستر

-         عضو هیئت اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان شبستر

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.